nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
गोवर रुबेला लसीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत मोहीमेसाठी जाहीरात || नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

Contact Us


           Nanded Waghala City Municipal Corporation Nanded
           Near SGGS Memorial Government Hospital
           Mahatma Gandhi Rd, Shivaji Nagar, Khadakpura
           Nanded, Maharashtra 431601


Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.