नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड सार्वत्रिक निवडणुक सन - 2017
 
1. नांदेड मनपा सार्वत्रिक निवडणुक 2017-जाहिर सुचना
2. नांदेड मनपा सार्वत्रिक निवडणुक 2017-वार्डनिहाय नकाशे
3. नांदेड मनपा सार्वत्रिक निवडणुक 2017- प्रभागाचा एकत्रीत नकाशा (Sanctioned)
4. निवडणुक जाहीराती
5. अंतीम प्रभागरचनेची अधिसुचना
6. Photo gallery
7. नांदेड मनपा सार्वत्रिक निवडणुक 2017- प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी
8. नांदेड मनपा सार्वत्रिक निवडणुक 2017- मतदार यादी शोधा
9. सार्वत्रीक निवडणुक 2017 करीता विविध पथके निर्माण केल्याबाबतचे आदेश
10. निवडणुक संदर्भात संक्षिप्त टिप्पणी
11. सार्वत्रीक निवडणुक 2017 मतदारांचा तपशील
12. सार्वत्रीक निवडणुक 2017- अंतिम मतदार यादी
13. सार्वत्रीक निवडणुक 2017 ची अधिसुचना (राजपत्रित)
14. सार्वत्रीक निवडणुक 2017 - नामनिर्देशन पत्राची यादी
15. अंतीम मतदार केंद्रनिहाय मतदार यादी
16. निवडणुक लढविणा्या उमेदवारांनी सादर केलेले घोषणापत्र व शपतपत्राचा गोषवारा